Etorkizuneko lana / el trabajo del futuro

Lanaren, enpleguaren eta ekonomiaren izaera aldatuz doa eta datozen 35 urtetan horrela jarraituko duela espero da. Inteligentzia artifizialak.

La naturaleza del trabajo, el empleo y la economía están cambiando y van a seguir cambiando en los próximos 35
años. Las futuras formas de inteligencia artificial.
Etorkizuneko lana / el trabajo del futuro
Millenium Proiektua, 1996. urtean sortutako pentsamendu-talde bat da. Talde honek etorkizunari buruzko hausnarketa du hizpide. Korporazio, unibertsitate, zenbait GKE, Nazio Batuen zenbait agentzia eta gobernutako adituak biltzen ditu mundu osoko 60 nodo baino gehiagoren bidez. Honen helburua epe luzera erronka eta estrategia garrantzitsuak identifikatzea da, prospektiba ikasketak, tailerrak eta jardunaldiak prestatuz.

Prospektiker, Gipuzkoako Prospektiba Aholkularitza taldea, 1987an sortu zen Zarautzen. Mundu mailako Millenium sarearen nodo espainiarra eta aipatutako txostenaren editorea da. Egungo zuzendaria, Ibon Zugasti, gurekin izango da lan hau aurkezteko.

Txostena prestatzeko 50 herrialdetako 300 adituk baino gehiagok parte hartu zuten. 2050 urteari begira 50 estrategia proposatzen ditu zailtasunak gainditzeko eta datozen eraldaketa sakonekin lotutako aukerak aprobetxatzeko.

Ondorioen artean, azpimarratzekoa da batetik hezkuntza sistema, sistema ekonomiko eta politikoek aldaketa sakonak jasan beharko dituztela eta bestetik lan kontzeptu bera ere aztertu beharko dela. Txostena egin duten adituek, besteak beste, lan merkatuari jarraipena egin beharko zaiola azpimarratzen dute, bereziki teknologiari eta datozen joerei erreparatuz. Honekin batera gardentasuna, ebaluazioa eta komunikazioa sustatzearen beharra ikusten dute, baita sare bitarteko koordinazioa eta zeharkako enpleguaren koordinazioa, industria eta hezkuntza integratzea, ekintzailetzat eta autoenplegua izateko baldintzak eta baliabideen hobekuntza, etab.

Ikerketak ere adierazten du datozen hamarkadetan iraultza digitalak norantz joko duen ez dakigula aldaketak arrapaladan aitatoz, baina baita informazioa eta ezagutza kudeatzeko izango dugun aukera ia mugagabea izango dela ere.


El Proyecto Millennium es un grupo de pensamiento prospectivo global fundado en 1996 que vincula a personas expertas de
corporaciones, universidades, ONGs, agencias de la ONU y gobiernos, a través de más de 60 nodos alrededor del mundo cuyo objetivo es identificar desafíos y estrategias importantes a largo plazo, a partir de la elaboración de estudios prospectivos, talleres y simposios.

Prospektiker, consultora de prospectiva guipuzcoana, fundada en Zarautz en 1987 es el nodo español de esta red mundial y redactora del informe. Su actual director, Ibon Zugasti, estará con nosotros presentándonos este trabajo. En la elaboración del informe han participado más de 300 expertos de 50 países, y plantea 50 estrategias con la mirada puesta en el año 2050, para que podamos superar las dificultades y aprovechar las oportunidades ligadas a las profundas transformaciones que se van a producir.

Entre las conclusiones destaca que será necesario abordar cambios profundos en los sistemas educativo, económico y político, y en el propio concepto del trabajo. Los expertos del informe señalan, entre otros retos, la necesidad de una monitorización del mercado de trabajo en cuanto a tendencias y tecnologías; el fomento de la transparencia, la evaluación y la comunicación; la coordinación en red y la transversalidad en el empleo, la industria y la educación; la mejora de las condiciones y recursos para el emprendimiento y el autoempleo; etc.

El estudio también indica que la revolución digital se presenta en las próximas décadas bajo el signo de la incertidumbre y la aceleración de cambios, pero también de las oportunidades casi ilimitadas en la gestión de la información y el conocimiento.
  • Agenda - 23 octubre

  • 19:30h

    Etorkizuneko lana / El trabajo del futuro

    Lanaren, enpleguaren eta ekonomiaren izaera aldatuz doa eta datozen 35 urtetan horrela jarraituko duela espero da. Inteligentzia artifizialak.

    La naturaleza del trabajo, el empleo y la economía están cambiando y van a seguir cambiando en los próximos 35 años. Las futuras formas de inteligencia artificial.
    Ibon Zugasti (Proyecto MILENIUM - Red Mundial de Prospectiva)

Ponentes

Algunas de las características de la prospectiva frente a otros enfoques clásicos es que trata de plantear una visión a largo plazo, analizar las tendencias de ruptura y articular reflexiones a futuro, con orientación hacia la acción en el presente.